Om tafel voor veiligheidskaarten

Om de Atlas Leefomgeving up-to-date te houden en verder uit te breiden, zijn we veel in gesprek met allerlei organisaties en overheden. De Atlas fungeert als portaal voor een breed scala aan onderwerpen die gaan over de kwaliteit van onze omgeving. Al die thema's willen we natuurlijk kwalitatief hoogstaand en zo zinvol mogelijk op de kaart krijgen.


Bij de tijd blijven

En zo zaten we eind april met medewerkers van het RIVM en website de Risicokaart.nl om tafel. Tijdens dit werkoverleg toonden wij de huidige stand van het thema Veiligheid en probeerden we gezamenlijk uit te zoeken waar de toekomstkansen liggen. Dit soort bijeenkomsten gaan we voor alle thema's uitrollen. Daarmee versterken we de band met de toeleveranciers (bronhouders) van de kaarten en houden we met z'n allen de vinger aan de pols over ontwikkelingen die in ons land spelen.


Risicokaart ook op tablet en smartphone

Een van die ontwikkelingen is de modernisering van de Risicokaart. Zowel de website als de viewers worden geschikt gemaakt voor het raadplegen via een tablet en smartphone. Daarmee wordt het bereik van de Risicokaart groter. De kaartviewer laat de actuele risico's in de leefomgeving zien. Deze data wordt verzameld door gemeenten, provincies en het Rijk. Deze gegevens voeren zij in een landelijke gegevensbank in. De infographic naast dit artikel laat dit in één oogopslag zien (klik op het plaatje voor een uitvergroting). De planning is in de zomer de vernieuwde risicokaart op te leveren.


De factor ‘extern'

Het thema Veiligheid in de Atlas behelst eigenlijk het thema ‘Externe Veiligheid'. Het klinkt als een klein verschil, maar het is tamelijk groot. Veiligheid is een containerbegrip en gaat onder andere over hoe veilig je je voelt, veilig werken, de verkeersveiligheid. Externe veiligheid gaat expliciet over situaties waarin een ongeval kan plaatsvinden, waar mensen –die niets met de risicodragende activiteit te maken hebben- slachtoffer van kunnen worden. De kaarten in de Atlas gaan dan ook allemaal over risico's ‘van buitenaf'. Daarom worden plekken waar gevaarlijke stoffen opgeslagen zijn weergegeven, net zoals locaties waar risicovolle buisleidingen lopen. Ook gaat het over overstromingsrisico's. De kaarten zijn dus geen blootstellingskaarten, maar risicokaarten.

Om geen onnodige vragen op te roepen, houden we voorlopig in de Atlas nog te algemene term ‘Veiligheid' aan, maar het kan dus best zijn dat daar een keer het woordje ‘extern' voorgevoegd wordt.


Wat de bezoeker merkt

De komende tijd zullen we achter de schermen onze informatie over Veiligheid geleidelijk aanpassen en uitbreiden. Zo zal de kaart ‘risico op natuurbranden' in de Atlas worden geplaatst en nemen wij ook een deel van de nieuwe overstromingskaarten van de Risicokaart over. Het betekent dat we die kaarten in ons systeem moeten binnenhalen en correcte bijsluiters (extra informatie) bij de kaarten gaan maken. Ook over andere kaarten wordt nagedacht. Net zoals we nadenken over het gezamenlijk optrekken in de ontwikkeling van nieuw te maken kaartmateriaal. Alles om de Atlas Leefomgeving bij de tijd te houden.

(Tekst door Atlasteam met dank aan Sabrina Leidelmeijer van Risicokaart.nl)
Klik op het plaatje voor een uitvergroting
(bron: risicokaart.nl)