‘Mensen ontmoeten' is voor velen een belangrijk onderdeel van hun vrije tijd. Nederlanders besteden zo'n 8 uur per week aan sociale contacten en 2 uur aan uitstapjes. Uit eten gaan scoort hoog in de lijst van populaire activiteiten.

Een goede inrichting van de leefomgeving kan het makkelijker maken om mensen te ontmoeten, bijvoorbeeld met sociale voorzieningen (buurthuizen, welzijnsorganisaties), horeca en aantrekkelijk groen en blauw. De meer actieve en georganiseerde ontmoetingen, zoals evenementen, komen aan bod bij beleven en spelen.

Eenzaamheid

Sociale contacten en het gevoel ergens bij te horen zijn belangrijk voor onze gezondheid. Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt zal waarschijnlijk toenemen door vergrijzing. Eenzaamheid kan leiden tot psychische aandoeningen, dementie en hartziekten. Goede sociale contacten verminderen eenzaamheid.

Meer ‘wij-gevoel' in groene buurten

Sociale cohesie speelt een belangrijke rol in het verklaren van de relatie tussen groen en gezondheid. Mensen in een groene woonomgeving blijken niet altijd meer contact te hebben met hun buurtgenoten dan mensen in een minder groene omgeving, wel voelen zij zich minder eenzaam. Bovendien ervaren zij minder vaak een tekort aan sociale steun. Moestuinen dragen bij aan meer sociale contacten in de buurt.

Meer ontmoetingen door lokale initiatieven

In steeds meer gemeenten slaan zorgaanbieders de handen ineen om mensen in beweging te krijgen. Zo hebben een huisartspraktijk en een welzijnsorganisatie in Asten een wandelgroep opgericht voor patiënten met hart- en vaatziekten en diabetes. Elke week vertrekken ze op een vast tijdstip vanaf het buurthuis tegenover de praktijk. Na afloop drinken ze daar een kopje koffie of thee. Ook landelijk is er aandacht voor samen wekelijks wandelen in de natuur en wandelen bij diabetes.

Rol van de gemeente

Veel ontmoetingsplekken, zoals restaurants en cafés, zijn in beheer van ondernemers. Toch is ook de gemeente betrokken. Voor het gebruik maken van de openbare ruimte gelden er een aantal wetten en regels en voor een terras is vaak een vergunning nodig.

Veel gemeenten besteden aandacht aan het verminderen van eenzaamheid. Ook het meedoen van burgers aan de maatschappij valt onder hun taken. Het gaat dan meestal niet om recreatiebeleid, maar om gezondheid- en ruimtebeleid. Maatschappelijke organisaties werken steeds meer samen om eenzaamheid aan te pakken, bijvoorbeeld in Coalitie Erbij. Ze bieden ontmoetingsplekken en sociale activiteiten voor mensen die eenzaam zijn.

Wijkprofielen

Verschillende steden, zoals Utrecht, willen weten hoe verschillende buurten scoren als het gaat om sociale samenhang. Ze nemen dit mee in hun beleid met zogenaamde wijkprofielen. Zo'n 60 gemeenten presenteren hun sociale voorzieningen en activiteiten op ‘De sociale kaart'.  Movisie ondersteunt beleidsmakers bij de aanpak van sociale vraagstukken.

Participatie

Inwoners worden steeds vaker betrokken bij het maken en uitvoeren van omgevingsbeleid, onder de noemer participatie. Zo ontstaan er meer woonwijken die tegemoet komen aan de specifieke wensen van bepaalde bevolkingsgroepen. Mensen kunnen bijvoorbeeld meedenken over groen in de wijk of het beheer daarvan op zich nemen. Dit kan het draagvlak en de sociale samenhang in de buurt vergroten.

Delen

Sharing, oftewel het delen van diensten en goederen is een sterke trend. ‘Deel je rijk' is het motto: delen is goed voor sociale contacten, je portemonnee en het milieu. Via handige Apps kun je informatie delen met buurtbewoners om bijvoorbeeld spullen (uit) te lenen. Of contacten leggen om niet alleen te eten.

Vrijwilligerswerk

Via een vrijwilligersorganisatie kunt u bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid. Vrijwilligers begeleiden bijvoorbeeld eenzame mensen bij het aangaan van nieuwe contacten of betere sociale relaties.