Banner Check je plek

AcceptatieCheckjeplek

Hoe woon jij? Bekijk met één klik hoe jouw leefomgeving scoort. Je leefomgeving is namelijk belangrijk voor je gezondheid.
Hoe is de luchtkwaliteit? Zijn er veel wegen in de buurt die geluidsoverlast geven? Is er veel groen in je omgeving waar je kunt ontspannen?
Ook leuk voor als je wilt verhuizen en een indruk wilt krijgen van je nieuwe buurt.

Typ je adres in en krijg met een klik inzicht in de kwaliteit van jouw leefomgeving. Scroll naar beneden voor meer achtergrondinformatie. 

check je plek app

Werking

Met het dashboard Check je plek krijg je snel een overzicht van de leefomgeving rondom een adres of locatie. Als je een locatie selecteert, wordt de informatie realtime opgehaald bij de aanbieders van deze gegevens. Ons systeem slaat de gegevens niet lokaal op.

Lees meer over de gebruikte methoden en keuze indicatoren

Smileys

Bij het blok Leefomgevingskwaliteit staat de informatie niet als getal weergegeven, maar met een gekleurde smiley (van groen tot rood). De smileys geven aan hoe goed, of hoe slecht, een bepaalde milieufactor scoort op de geselecteerde locatie  (zie toelichting hieronder). Je kunt de werkelijke waarde op deze locatie vinden op de achterliggende kaart. Klik op de titel om de kaart te openen op de door jouw gekozen locatie. Klik in de viewer eerst op de i-knop en vervolgens op de locatie in de kaart om de waarde op locatie te kunnen zien.

Fijnstof in de lucht

Je ziet de score van  fijnstof-concentraties van PM2,5 (deeltjes die kleiner zijn dan 2,5 micrometer) in de lucht op de door jouw gekozen locatie.  De concentratie is gemiddeld over één jaar (2017) en wordt uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m3). 

  Fijnstof is ook schadelijk in lage concentraties, er is geen veilig niveau. Daarom zijn de categorieën donkergroen en lichtgroen niet mogelijk en zijn deze smileys grijs gemaakt.

 De fijnstof-concentratie is onder de advieswaarde (10 ug/ m3)

 De fijnstof-concentratie is tussen de advieswaarde (10 ug/ m3) en de grenswaarde (25 ug/ m3)

 De fijnstof-concentratie is boven de grenswaarde (25 ug/ m3)

Bekijk de kaart

Lees meer over Fijnstof 2017

Stikstofdioxide in de lucht

Je ziet de score van stikstofdioxide-concentraties op de door jouw gekozen locatie.  De concentratie is het gemiddelde voor het jaar 2017 en wordt uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m3).

 Stikstofdioxide is ook schadelijk in lage concentraties, er is geen veilig niveau. Daarom zijn de categorieën donkergroen en lichtgroen niet mogelijk en zijn deze smileys grijs gemaakt. 

 De stikstofdioxide-concentratie is onder de advieswaarde (20 ug/ m3)

 De stikstofdioxide-concentratie is tussen de advieswaarde (20 ug/ m3) en de grenswaarde (40 ug/ m3)

 De stikstofdioxide-concentratie is boven de grenswaarde (40 ug/ m3)

Bekijk de kaart

Lees meer over Stikstofdioxide 2017

Geluid

Je ziet de score van geluid van wegverkeer, railverkeer, vliegverkeer, industrie en windturbines op de door jouw gekozen locatie. De geluidsbelasting wordt uitgedrukt in LdenLevel day, evening, night, (Lday-evening-night), de maat voor de gemiddelde geluidsbelasting over een etmaal.(Lday-evening-night).

 Zeer goed, de geluidsbelasting is minder dan 45 dB 

 Goed, de geluidsbelasting is tussen 45 dB en 50 dB

 Redelijk, de geluidsbelasting is tussen 50 dB en 55 dB

 Matig, de geluidsbelasting is tussen 55dB en 60 dB

 Slecht,  de geluidsbelasting is meer dan 60 dB

Bekijk de kaart

Lees meer over Geluid

Zomerhitte in de stad

Je ziet de score van het stedelijk hitte-eiland effect (UHI) op jouw gekozen locatie. Dit is het gemiddelde temperatuurverschil ( in °C) tussen de stedelijke en omliggende landelijke gebieden.

 Zeer goed, de temperatuur is minder dan 0,5 °C hoger dan in omliggende landelijke gebieden

 Goed, de temperatuur is tussen de 0,5 en 1 °C hoger dan in omliggende landelijke gebieden

 Redelijk, de temperatuur is tussen de 1 en 1,5 °C hoger dan in omliggende landelijke gebieden

 Matig, de temperatuur is tussen de 1,5 en 2 °C hoger dan in omliggende landelijke gebieden

 Slecht, de temperatuur is 2 °C of meer hoger dan in omliggende landelijke gebieden

Bekijk de kaart

Lees meer over Stedelijk hitte-eilandeffect

Schaduwrijke bomen

Je ziet de score van het percentage bomen in een buurt. Hoe hoger het percentage, hoe groener de buurt is.  Deze score is gebaseerd op de kaart Bomen in Nederland.

Voor de score is het van belang waar de buurtgrens loopt. Een dichtbij gelegen bosgebied of park kan bijvoorbeeld net buiten de buurt liggen, waardoor de score lager is dan hoe mensen een buurt ervaren. 

 Zeer goed, meer dan 15 % van het buurtoppervlak

 Goed, tussen 10 en 15 %

 Redelijk, tussen 5 en 10 %

 Matig, tussen 2,5 en 5 %

 Slecht, minder dan 2,5 %

Bekijk de kaart

Lees meer over natuur

Hoeveelheid groen

Je ziet de score van de hoeveelheid groen (gras, struiken, bomen) in een buurt. Hoe  hoger het getal, hoe groener de buurt is. Deze score is afgeleid van de Groenkaart van Nederland.

Voor de score is het van belang waar de buurtgrens loopt. Een dichtbij gelegen bosgebied of park kan bijvoorbeeld net buiten de buurt liggen, waardoor de score lager is dan hoe mensen een buurt ervaren. 

 Zeer goed, meer dan 65 % van het buurtoppervlak

 Goed, tussen 55 en 65 %

 Redelijk, tussen 45 en 55 %

 Matig, tussen 35 en 45 %

 Slecht, minder dan 35 %

Bekijk de kaart

Lees meer over natuur

Sport en beweegmogelijkheden

Je ziet de score van hoeveel de gemeente van jouw gekozen locatie is ingericht om te sporten en te bewegen.  De gemiddelde score in Nederland is 2,6 op een schaal van 1 t/m 5. Deze score is afgeleid van de kaart Kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving. Dit is een gemiddelde per gemeente. Het kan zijn dat de beweegmogelijkheden op jouw gekozen locatie beter zijn. Ook kunnen er omliggende gemeenten zijn die beter of slechter scoren, waardoor de score anders is dan hoe mensen de beweegmogelijkheden ervaren.   

 Zeer goed, meer dan 3,5

 Goed, tussen 3 en 3,5

 Redelijk, tussen 2,6 en 3

 Matig, tussen 2 en 2,6

 Slecht, onder 2

Bekijk de kaart

Lees meer over Sport en bewegen

Luchtkwaliteit belangrijk voor nieuwe woonomgeving 

Lucht inhoud

Schone lucht

Iedereen wil het liefst zo schoon mogelijke lucht inademen. Dat is belangrijk voor onze gezondheid. Maar het ademen van schone lucht is nog belangrijker voor mensen met luchtwegklachten, astma of allergieën. Daarom gaan steeds meer mensen op zoek naar schone lucht als ze een huis zoeken. 

Verschillen 

De luchtkwaliteit verschilt van plek tot plek, mede afhankelijk van de hoeveelheid aanwezige industrie, verkeer en landbouw.  Twijfel je tussen twee huizen en ben je gevoelig voor luchtwegklachten? Dan kan de luchtkwaliteit misschien de doorslag geven. 

Bekijk de luchtkwaliteit op de kaart

Bekijk op onze kaarten hoe de luchtkwaliteit in jouw huidige of nieuwe woonomgeving is. Onze kaarten Fijnstof en Stikstofdioxide geven de gemiddelde hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide op een bepaalde locatie weer.  Kijk op onze Meer weten-pagina's LuchtFijnstof en Stikstofdioxide voor trends in concentraties, verdiepende informatie en tips wat je zelf kunt doen voor een betere luchtkwaliteit.

Geluidhinder en slaapverstoring

Vliegtuig vliegt laag over huizen

Ongewenst geluid

Ongewenst geluid in onze woonomgeving kan hinderlijk zijn en de slaap verstoren. Dit kan leiden tot gezondheidsklachten. Ben je gevoelig voor geluid? Voorkom onaangename verrassingen en kijk dan hoe jouw nieuwe leefomgeving scoort op geluid. Kijk op de kaart hoeveel geluid er is in jouw nieuwe woonomgeving van  wegverkeer. Of van treinverkeer of vliegverkeer.

Ervaren geluidshinder

Nederlanders ervaren ernstige geluidhinder door wegverkeer (9,3%) en buren (8,4%). Informeer even bij de huidige bewoners naar de buren. Bekijk op de  Meer weten-pagina Geluid de kaarten met de ervaren geluidhinder per gemeente of bekijk onze tips wat je zelf kunt doen tegen geluidsoverlast.

Op zoek naar stilte?

Houd je erg van stilte? Kijk dan of er een Stiltegebied is in de buurt van je nieuwe woonomgeving.

Hoeveel warmer is het daar?

Hittegevoelig?

Door klimaatverandering wordt het steeds iets warmer. Als het heel warm is, kun je last krijgen van hittestress. Ben je hittegevoelig, houd hier dan rekening mee als je een nieuwe woning zoekt.  Het best kun je in een landelijke omgeving gaan wonen. Het jaargemiddelde temperatuurverschil ( in °C) kan soms wel tot 3 graden met de stad verschillen. Op hete zomerdagen kan het verschil nog meer oplopen. Zeker tijdens de avonden als het platteland sneller afkoelt dan de stad.

Toch in de stad wonen?

Check hoe warm jouw nieuwe leefomgeving kan worden ten opzichte van het platteland op de kaart Stedelijk hitte-eiland effect. Is dit te warm voor jou, maar wil je toch in een bepaalde stad wonen? Kijk op de kaart of het in andere wijken koeler is of lees op de Meer weten-pagina Het wordt warmer wat je zelf kunt doen bij hitte. 

Verkoeling in stad

De aanwezigheid van water en groen kan voor verkoeling in de stad zorgen. Op onze kaart Verkoelend effect van groen en blauw zie  je hoe groot dat effect is in jouw nieuwe leefomgeving. Of bekijk op de kaart Zwemwaterlocaties waar je een frisse duik kunt nemen. 

Groen maakt gezond en zorgt voor aantrekkelijke leefomgeving

Fietsers, wandelaars en geparkeerde auto's in straat in Leiden in schemering

Woningwaarde

Een rij bomen in een straat, vrolijke bloemenperkjes in een wijk of een mooi park in een drukke stad bieden een fijnere aanblik dan alleen een kale omgeving met slechts stenen gebouwen. Goed onderhouden groen kan zo de waarde van je woning verhogen.  

Gezondheidswinst

Mensen voelen zich gezonder in een groene leefomgeving. Dit geldt zowel voor stedelijke gebieden als voor landelijke gebieden. Het is fijn om even te kunnen ontspannen of bewegen in het groen.  Groen is ook goed voor een gezonde leefomgeving. Zo biedt groen verkoeling bij hittestress en helpt groen bij wateroverlast.  Groen zorgt ook voor meer biodiversiteit (bijvoorbeeld meer soorten vogels). 

Bekijk het op de kaart

Verken op de Groenkaart hoe groen jouw nieuwe woonomgeving is.  Check ook even de bereikbaarheid en belevingskwaliteit van het groen. Of ontdek hoeveel bomen er staan en hoe hoog die zijn. Bekijk of er genoeg voorzieningen om lekker te kunnen bewegen in jouw nieuwe buurt. Of ga zelf aan de slag om je leefomgeving groener te maken en bekijk onze tips voor een groenere leefomgeving

Zijn er risico's op ongevallen, brand of overstromingen?

Iedereen wil zich veilig voelen

Natuurlijk wil je je veilig kunnen voelen op je nieuwe woonplek. Onze kaarten geven inzicht in een aantal risico's. Zo kun je je optimaal voorbereiden op je nieuwe woonplek.   

Wateroverlast

Bekijk op de kaart waar het water blijft staan bij kortdurende hevige neerslag en of je in je nieuwe huis droge voeten houdt bij een overstroming. Lees meer over wateroverlast.

Loden leidingen

In huizen van voor 1960 kunnen nog loden leidingen zitten. Lood in drinkwater kan een risico vormen voor de gezondheid. Check op onze kaart Adressen (BAG) of je nieuwe huis voor 1960 is gebouwd.  Nieuwe  materialen in nieuwbouwwoningen of woningen met nieuwe kranen of leidingen kunnen de eerste drie maanden nog kleine hoeveelheden lood afgeven. Zie het doorspoeladvies. Lees meer over loden leidingen op rivm.nl.

Bodem 

Mijn huis staat op houten palen. Staat het in een gebied waar de bodem inzakt?
Bekijk onze kaart met de laatste 100 aardbevingen in Nederland.

Hoe beweegvriendelijk is jouw nieuwe leefomgeving?

Mensen wandelen door Vondelpark in Amsterdam

Beweeg jij veel in je vrije tijd?

Dan wil je natuurlijk weten of dat kan in je nieuwe buurt. En wist je dat de inrichting van je leefomgeving invloed heeft op hoeveel je beweegt? De leefomgeving kan je namelijk uitnodigen om de fiets te pakken vanwege de mooie fietspaden. Of je komt dagelijks langs drie sportscholen en denkt ‘Nu ga ik ook aan de slag’!

Hoe beweegvriendelijk is jouw nieuwe buurt?

Bekijk onze kaart om een indruk te krijgen van de ‘beweegvriendelijkheid’ van je nieuwe buurt. Dit hangt af van de aanwezigheid van sporthallen / sportparken, speeltuinen, parken en  water om te spelen, zwemmen of varen. Maar ook van de lengte van wandel- en fietspaden en de afstand tot voorzieningen zoals supermarkten en scholen

Per kenmerk

Onze kaart geeft de totale score op deze kenmerken. Vind je alleen speeltuinen belangrijk? Of de fietspaden? Raadpleeg dan de scores per kenmerk bij Sportopdekaart. Kaarten van fiets- en wandelpaden kun je ook in deze Atlas bekijken.

Nog meer weten over je nieuwe buurt?

Bekijk hoeveel sterren je kan zien

Bekijk de hemelhelderheid in je nieuwe buurt.Hoe donkerder, hoe meer sterren er te zien zijn. Hoeveel sterren zie jij straks?

Bekijk jouw buurt in 1575

Op de Atlas vind je een prachtige kaart van Jacob van Deventer uit 1575. Hoe zag jouw nieuwe leefomgeving er toen uit?

Hoe leefbaar is je nieuwe buurt?

Sluit jouw nieuwe buurt aan bij wat mensen nodig hebben om er te wonen of te werken? Bekijk het op de Leefbaarometer 2018!

Ervaar erfgoed

Wie het verleden kent, kan het heden beter begrijpen.Bekijk interessante kaartencombinaties om te checken welk erfgoed om de hoek ligt.